1. 12th July 2016

   Potatoes (UK)

   Onions (UK)

   Garlic (FR)

   Bunched Carrots (UK)

   Cauliflower (UK)

   Broad Beans (UK)

   Radishes (FR)

   Cos Lettuce (UK)

   Parsley (UK)

   Lemon (IT)

   Raspberries UK)

   Red Gooseberries (UK)

    


  2. 5th July 2016

   New Potatoes (UK)

   Garlic (FR)

   Bunched Red Grelot onions (FR)

   Spring Onions (UK)

   Fennel (UK)

   Bunched Carrot (UK)

   Little Gem Lettuce (UK)

   Butterhead Lettuce (UK)

   Cucumber (UK)

   Parsley (UK)

   Peas (UK)

   Turnips (UK)

   Flat Peach (ES)

    

    


  3. 28th June 2016

   Potatoes (UK)

   Onions (UK)

   Garlic (FR)

   Bunched Beetroot (Vale of Evesham, Worcestershire, UK)

   Cauliflower (Lincolnshire, UK)

   Bunched Carrots (UK)

   Spring Green (UK)

   Cucumber (UK)

   Peas (UK)

   Turnip (UK)

   Cos Lettuce (UK)

   Basil (UK)

   White Nectarines (ES)

   Amesti Strawberries (UK)


  4. 21st June 2016

   Potatoes (UK)

   Bunched Onions (UK)

   Bunched Carrots (UK)

   Hispi Cabbage (UK)

   Cucumber (UK)

   Curly Kale (UK)

   Peas (UK)

   Radishes (FR)

   Little Gem Lettuce (UK)

   Parsley (IT)

   Basil (UK)

   Strawberries (UK)

    


  5. 24th May 2016

   Charlotte Potatoes (UK)

   Brown Onion (ES)

   Red Onion (UK)

   Garlic (ES)

   Carrots (FR)

   Artichoke (FR)

   Asparagus (UK)

   Fennel(IT)

   Spring Green (UK)

   Cos Lettuce (UK)

   Basil (UK)

   Parsley (IT)

   Lemon (IT)

   Tarocco Orange (IT)

    


  6. 17th May 2016

   Potatoes (UK)

   Parsley (IT)

   Brown Onions (UK)

   Red Onions (UK)

   Lemon (IT)

   Garlic (AR)

   Rosemary (IT)

   Carrots (IT)

   Cavolo Nero (IT)

   Baby Gem (UK)

   Asparagus (UK)

   Grelot Onions (FR)

   Blood Oranges (IT)

   Fennel (IT)

   White Courgettes (IT)

    

    


  7. 10th May 2016

   Potatoes (UK)

   Brown Onions (UK)

   Red Onions (UK)

   Lemons (IT)

   Garlic (ES)

   Carrots (FR)

   Leeks (UK)

   Asparagus (UK)

   Chard (IT)

   Watercress (UK)

   Little Gem (UK)

   Rhubarb (UK)

   Parsley (IT)


  8. 26th April 2016

   Jersey Royal Potatoes (UK)

   Onions (UK)

   Parsnip (UK)

   Leeks (UK)

   Rainbow Chard (UK)

   White Sprouting Broccolli (UK)

   Watercress (UK)

   Wild Garlic (UK)

   Parsley (IT)

   Blood Oranges (IT)

    

    

    


  9. 19th April 2016

   Potatoes (UK)

   Onions (UK)

   Garlic (FR)

   Carrots (UK)

   Leek (UK)

   Fennel(IT)

   Cucumber (UK)

   Rainbow Chard (UK)

   Purple Sprouting Broccolli (UK)

   Watercress (FR)

   Parsley (IT)

   Amalfi Lemon (IT)

   Outdoor Rhubarb (UK)

    


  10. 12th April 2016

   Potatoes (UK)

   Onions (UK)

   Celeriac (UK)

   Wet Garlic (FR)

   Cavolo Nero (IT)

   White Sprouting Broccolli (UK)

   Rugette Lettuce (FR)

   Parsley (IT)

   Sage (IT)

   Amalfi Lemon (IT)

   Blood Oranges (IT)

   Radishes (FR)

   Frisee Lettuce (FR)